آموزش ACCESS2013 اکسس بهکامان
قیمت: 15500 تومان
(تمامی قیمت ها به روز می باشد و با توجه به ترافیک سفارشات ، قبل از ثبت و پرداخت نهایی سفارش ، جهت اطمینان از موجودی لحظه ای کالا در انبار، با بخش فروش تماس حاصل فرمایید ) image-slider-4.jpg

آموزش ACCESS2013 اکسس بهکامان

عنوان محصول : آموزش PowerPoint2013 پاور پوینت بهکامان

پلتفرم اجرایی : لپ تاپ و کامپیوتر

مدت زمان آموزش : 16 ساعت

سبک آموزش : اینتر اکتیو

به همراه نرم افزار

محصولات مشابه

سرفصل هاي آموزشي
فصل1) مقدمه
آشنايي با ACCESS
پايگاه داده رابطه اي
جدول ، ركورد و فيلد
باز و بسته كردن برنامه Access
Pin و Unpin كردن برنامه در منوي Start
ايجاد يك پايگاه داده ي خالي
بستن يك پايگاه داده
ايجاد يك پايگاه داده با استفاده از يك الگو
باز كردن يك فايل پايگاه داده
جلوگيري از باز شدن خودكار فرم آغازين
آشنايي با نماي ظاهري Access
نوار رهيابي
باز وبسته كردن يك جزء
مشاهده يك جزء در نماهاي مختلف
فصل2) مديريت ركوردها
وارد كردن ركوردهاي جديد
ثبت ركوردهاي جديد در يك فرم
رهيابي ميان ركوردها
اصلاح ركوردها
استفاده از كمك هاي خاص ورودي
پيوست كردن فايلها به ركوردها
باز كردن، ذخيره وحذف پيوست هاي فايل
ايجاد كردن يك Hyperlink
مديريت اشياء OLE
وارد كردن يك شيء OLE
باز كردن،اصلاح و حذف اشياء OLE
ركورد چند مقداره و مديريت ابتدايي جداول
وارد كردن داده ها در يك ركورد چند مقداره
پاك كردن ركوردها از صفحه داده و فرم
تغيير اندازه ستونها وسطر هاي صفحه داده
مرتب سازي ركوردها
مرتب سازي ركوردها بر اساس يك فيلد: روش نواري
مرتب سازي ركوردها بر اساس يك فيلد: روش راست كليك
مرتب سازي ركوردها براساس فيلدهاي متعدد
حذف عمل مرتب سازي در صفحه داده
نمايش خلاصه آمار و چاپ فرم ها
نمايش دادن خلاصه ي آمار
چاپ يك صفحه داده يا يك فرم
چاپ سريع از طريق نوار ابزار دسترسي سريع
فصل3) برنامه ريزي
برنامه ريزي براي جدولهايي كارآمد
ايجاد جدول از روي الگو
ايجاد جدول در نماي صفحه ي داده
ايجاد جدول با نسخه برداري از ساختار جدولي ديگر
ايجاد يك فهرست محل اشتراك
ايجاد يك جدول در نماي طراحي
كليدهاي اصلي و تركيبي و مديريت پايه جداول
شناخت كليدهاي اصلي و تركيبي
تنظيم كليد اصلي و تركيبي
تغيير نام يك جدول
پاك كردن يك جدول
فصل4) نماي طراحي
باز كردن يك جدول در نماي طراحي
طبقه بندي مجدد فيلدها
وارد كردن وپاك كردن فيلدها
شناخت انواع داده ها
شناخت مشخصات فيلد
تغيير نوع پذيرش داده يك فيلد
شناخت اندازه هاي فيلد
تنظيم قالب بندي يك فيلد
تعيين عنوان يك فيلد
تعيين مقدار پيش فرض
الزامي كردن يك فيلد
فصل5)فهرست كردن فيلد
فهرست كردن يك فيلد
انواع Index
تعيين Index
استفاده از برچسب هاي هوشمند
تعيين يك برچسب هوشمند
ايجاد يك پوشش ورودي
كاراكترهاي مورد استفاده در پوشش ورودي
ايجاد يك قاعده ي معتبرسازي
ايجادقاعده ي معتبرسازي در سطح ركورد
چگونه يك قاعده معتبرسازي كه حاوي نام هاي فيلد است ، بسازيم؟
فصل6) شناخت روابط
شناخت روابط
ايجاد يك رابط بين دو جدول
ويرايش وحذف يك رابطه
مرتب سازي و چاپ گزارش يك رابطه
مرتب سازي پنجره روابط
چاپ گزارش يك رابطه
مشاهده وابستگي هاي اشياء
مستند سازي پايگاه داده
فصل7) شناخت جستجوگرها
شناخت جستجوگرها
ايجاد جدول جهت استفاده به عنوان يك جستجوگر فيلد
ايجاد يك جستجوگر فيلد براساس يك جدول
آغاز جستجوگر بدون استفاده از Wizard
ايجاد يك جستجوگر فيلد با مقاديري كه شما مشخص مي كنيد
تنظيم يك فيلد چند مقداره
فصل8) جستجوي ركوردها و عمل فيلتر كردن
آشنايي با يافتن و جايگزين كردن
جايگزين كردن داده ها با استفاده از يافتن و جايگزين كردن و جايگزيني آنها
فيلتر كردن
فيلتر كردن تنها جهت نمايش وروديهاي خالي يا غير خالي
فيلتر كردن بوسيله ي انتخاب
فيلتر كردن براي چند مقدار
استفاده از فيلترهاي متني
فيلتر كردن بوسيله فرم
استفاده از OR
ذخيره فيلتربصورت يك پرس وجو
فصل9) شناخت پرس و جوها
آشنايي با پرس و جوها
ايجاد يك پرس و جو توسط Query Wizard
انواع پرس و جوها
ايجاد يك پرس و جوي جديد در نماي طراحي
پيمايش ، تغيير اندازه و اضافه كردن جدول به پرس و جو
اضافه ، مرتب وحذف كردن فيلدهاي پرس و جو
جابجايي فيلد
حذف جدول از پرس و جو
تنظيم مرتب سازي فيلد
اضافه كردن يك نام مستعار به ركورد پرس و جو
فصل10) شناخت معيارها
شناخت معيارها
معيارهاي عددي
معيارهاي متني
بازه معيارها
فيلتر كردن يك پرس و جو براي يك مقدار مشخص
فيلتر كردن يك پرس و جو براي يك رشته متني
مشخص كردن بازه اي از مقادير
استفاده از بازه كوچكتر – بزرگ تر از..
استفاده از بازه مياني
مشخص كردن ليستي از مقادير
ايجاد يك ليست با استفاده از OR
ايجاد يك ليست با استفاده از IN
پنهان كردن يك فيلد در نتايج پرس و جو
تركيب كردن معيارها
تركيب معيارهاي غير انحصاري
محدود كردن ركوردهاي بازگشتي
فصل11) پرس و جوها
شناخت پرس و جو هاي جمع بندي
جمع ، ميانگين
توابع Aggregate
جمع بندي هاي ساده ويزارد پرس و جو – Summary Option
ايجاد پرس و جوي جمع بندي با ويزارد پرس و جوي ساده
ايجاد يك پرس و جوي جمع بندي در نماي طراحي پرس و جو
شناخت فيلدهاي محاسبه شده
تعيين قالب عددي براي ركورد محاسبه شده
شناخت پرس وجو هاي عملي
انواع پرس وجو هاي عملي
اجراي يك پرس و جوي جدول ساز
اجراي يك پرس و جوي پاك كننده
اجراي يك پرس و جوي پيوستگر Append
اجراي پرس و جوي به روزكن Update
پرسش از كاربر در مورد يك پارامتر
شناخت تابع نگارش پارامتر
فصل12) نحوه كار با فرم ها
شناخت فرم ها
نوع پيش فرض فرم
فرم هاي چند برگه اي
فرم ها در قالب صفحه داده
كنترل هاي رهيابي فرم
زير فرم ها
ايجاد و ذخيره ي يك فرم
انواع فرم
ايجاد يك فرم ابتدايي
ايجاد يك فرم دو نيمه
ايجاد يك فرم چند اقلامي
دكمه More Forms و انواع بيشتري از فرم ها
پاك كردن فرم
ايجاد يك فرم با ويزارد فرم
استفاده از ويزارد فرم براي انتخاب قالب و ظاهر فرم
ايجاد يك فرم در نماي لايه بندي
تنظيم فاصله بندي بين برچسب ها وفيلد ها
تنظيم محل قرار گيري متن برچسب
مرتب كردن فيلدها
حذف قالب لايه بندي
جابجايي فيلدها
ايجاد فرم در نماي طراحي
پاك كردن فيلد در نماي طراحي
فصل13) دسته بندي فيلدها
مرتب كردن فيلدها در يك فرم
تغيير اندازه كادر فيلد يا برچسب
جابجايي فيلد و برچسب
تراز كردن فيلدها و برچسبها
يكدست كردن اندازه فيلدها
دسته كردن فيلدها
Group و ungroup كردن فيلدها
تعيين ترتيب Tabدرفرم (Tab Order)
فصل14) سر صفحه و پا صفحه
نمايش سر صفحه و پا صفحه
تعيين اندازه بخش هاي فرم
انتخاب بخشهايي ازفرم
انتخاب كل فرم
افزودن عنوان فرم
اعمال قالب خودكار : Auto Format
اعمال يك سبك قالب خودكار
تغيير سبك
حذف سبك اعمال شده
ايجاد يك سبك قالب خودكار با مثال
تغيير سبك موجود
حذف سبك ساخته شده
تنظيم حاشيه هاي داخلي وفاصله ي خارجي بين كادرها
فصل15) قالب بندي فرم
افزودن يك برچسب
قالب بندي متن برچسب
دكمه Format Painter
تغيير رنگ پس زمينه
افزودن يك Hyperlink در فرم
افزودن،تغيير نام وحذف يك بخش برگه دار
پنهان كردن يك بخش برگه دار
وارد كردن و تغيير اندازه يك آرم يا تصوير
تنظيم يك قالب بندي شرطي
پاك كردن شرط
فصل16) قالب بندي گزارش ها
شناخت نماهاي گزارش
ايجاد يك گزارش ساده
قالب بندي خودكار يك گزارش
پيش نمايش وچاپ يك گزارش
فرستادن گزارش به فرمت برنامه هاي ديگر
ايجاد گزارش با ويزارد گزارش
تغيير نام گزارش
ايجاد يك گزارش در نماي لايه بندي
تغيير ترتيب فيلدها
تنظيم اندازه وجهت گيري صفحه
تنظيم نوع لايه بندي گزارش
حذف فيلدها از لايه بندي
Snap to Grid
فصل17) تنظيم گزارش ها
تنظيم حاشيه هاي صفحه
تنظيم حاشيه هاي سفارشي
تنظيم حاشيه ها و فاصله هاي خارجي كنترل ها
قالب بندي متن گزارش
تنظيم رنگ ،حالات اندازه و سبك هاي رنگي فونت
تغيير اندازه وهم راستا كردن فيلدهاي گزارش
وارد كردن يك كد شماره گذاري صفحه
فصل18) طبقه بندي گزارش ها
آشنا شدن با دسته بندي و جمع بندي
دسته بندي
توابع مجموع
گزارش ها بر اساس پرس و جوي جمع بندي
جدول هاي محور
جمع شدن براي جمع بندي
انداختن در ليست فيلدها
نمودار محور
كشيدن فيلدها
فيلتر
دسته بندي نتايج گزارش Group &Sort
طبقه بندي نتايج گزارش
طبقه بندي دسته ها
وروردي هاي طبقه بندي در ميان يك دسته يا بدون دسته بندي
شمارش ركوردها
افزودن يك تابع مجموع
فصل19) جمع بندي برخي گزارش ها
جمع بندي يك صفحه داده با يك جدول محور
ايجاد يك جدول محور
جمع بندي يك صفحه داده با استفاده از يك جدول محور
فيلتر كردن براي مقادير بخصوص در فيلدهاي جداگانه
فيلتر يك جدول محور : دسته Grand Total
دكمه Drill Buttons
افزودن توابع مجموع به يك جدول محور
پاك كردن تابع مجموع
دسته بندي و تفكيك محتويات جدول محور
دسته بندي ورودي ها
تفكيك يك ورودي دسته بندي شده
پاكسازي يك شبكه بندي جدول محور
تعويض جدول محور به نمودار محورPivot Chart View
فصل20) برچسب ها
ايجاد برچسب
افزودن فيلد به خط موجود
افزودن فيلد به يك برچسب به صورت يك خط مجزا
پاك كردن فيلد
رنگ آميزي پس زمينه و متن برچسب
اعمال قالب بندي فونت به متن برچسب
تغيير محل استقرار متن
نسخه برداري از يك قالب بندي به كادر نوشتاري ديگر
تغيير اندازه برچسب
صادر كردن برچسب ها به Word
ذخيره كردن فايل صادر شده
مديريت نمودار محور
باز كردن يك نماي نمودار محور
ايجاد يك نمودار محور
دسته بندي داده ها در يك نمودار محور
تغيير نوع نمودار محور
تغيير رنگ نمودار محور
فصل21) وارد كردن داده ها به برنامه
وارد كردن يك صفحه كار Excel
ايجاد يك بازه نامگذاري شده
اتصال به يك صفحه كار Excel
مديريت جدولهاي متصل شده : Linked Table Manager
وارد كردن جدول از يك پايگاه داده ي Access ديگر
وارد كردن داده ها از يك فايل نوشتاري مرزبندي شده
فصل 22) صادر كردن داده ها از برنامه
صادركردن داده هابه Excel
صادركردن داده ها بصورت HTML
صادركردن داده ها به يك فايل نوشتاري ساده
ذخيره كردن مشخصات وارد وصادر كردن
استفاده از مشخصات وارد و صادركردن ذخيره شده
فصل 23)نگهداري يك پايگاه داده
تعيين يك محل مورد اطمينان
ذخيره كردن در فرمت نسخه هاي پيشين
تبديل به فرمتAccess2013
تهيه نسخه پشتيبان ازپايگاه داده
مستندسازي يك پايگاه داده
فشرده كردن
فشرده سازي خودكار قبل از خروج
اصلاح يك پايگاه داده
محافظت از يك پايگاه داده بوسيله رمز عبور
پاك كردن رمز عبور

نظرات کاربران

نظر بدهید

نقد و بررسی - 0 نظر برای آموزش ACCESS2013 اکسس بهکامان

نظر بدهید

1 2 3 4 5

{profishop:copyright}