آموزش حسابداری جامع بهکامان

هنوز نظری برای این کالا ثبت نشده است

خرید کالا
شناسه‌ی کالا
1465

ناموجود

معرفی

عنوان محصول : آموزش حسابداری جامع بهکامان

پلتفرم اجرایی : لپ تاپ و کامپیوتر

مدت زمان آموزش : 24 ساعت

سبک آموزش : مالتی مدیا

 

بررسی تخصصی

تعادل بین اجزاء حساب ها
کامپیوترها و دفاتر روزنامه اختصاصی، نحوه موازنه کردن دفاتر
استفاده از مدارک به جای استفاده از دفاتر روزنامه
بررسی لغات و اصطلاحات حسابداری
فصل هشتم : مدیریت حساب ها و اسناد
بررسی انواع مختلف مطالبات،آشنایی با گروه های مختلف مطالبات
بررسی سایر حسابها و اسناد دریافتنی،مبحث اعتبارات
مطالبات غیر قابل وصول یا مشکوک الوصول واندازه گیری آن
بررسی روش های مورد استفاده در مدیریت اسناد و کنترل آنها
استفاده از روش درصدی از فروش و تحلیل سنی در کنار یکدیگر
مبحث فروش اعتباری، اطلاعات مربوط به اسناد دریافتنی
تعیین تاریخ سر رسید یک سند،تنزیل ( خریددین) سند دریافتنی
متوسط دوره وصول مطالبات،کامپیوتر و حسابهای دریافتنی
فصل نهم : انواع سیستمهای مربوط به مدیریت و نگهداری کالا
بررسی سیستم های ادواری و دائمی،سیستم دائمی موجودی کالا
ثبتها در سیستم ادواری موجودی کالاومحاسبه بهای تمام شده
روش های تعیین بهای تمام شده،روشهای میانگین موزون،
اولین صادره از اولین وارده و اولین صادره از آخرین وارده
اصول پذیرفته شده حسابداری و ملاحظات عملی آن
مزایاومعایب استفاده از فایفو،ضابطه ثبات رویه ( یکنواختی)
مبحث ضابطه افشای مناسب،تخمین ( برآورد ) موجودی کالا
بررسی وظایف و تکالیف حسابداری،اختیارات مخصوص،تکلیف وظایف
تفکیک عملیات از حسابداری،تفکیک وظیفه حراست داراییها از وظیفه حسابداری
تفکیک وظیفه تصویب مبادلات از وظیفه حراست داراییهای مرتبط با همان مبادلات
بررسی حسابرسی و نحوه استفاده از اسناد به عنوان مستندات
حسابرسی داخلی و خارجی،اسناد و سوابق، محدودیتهای کنترل داخلی

فصل دهم : کنترل های سیستمی بر واحد تجاری
نحوه استفاده از حساب های بانکی به عنوان وسیله ای برای کنترل
کارت نمونه امضاء،فرم واریزی نقدی بانک،چک،صورتحساب بانکی و...
چک،هزینه های چاپ دسته چک،اشتباهات صورت گرفته توسط شرکت یا بانک
مراحل تهیه صورت مغایرت بانک،نحوه اعمال کنترل داخلی بر دریافت های نقدی
گزارشگری وجوه نقد،کنترل داخلی بر دریافتهای نقدی،وصول بانکی
دریافتهای نقدی از طریق پست یا نامه رسان پرداخت کننده
کنترل های تأیید پرداخت،بررسی مبحث مربوط به تنخواه گردان
بررسی اصول اخلاقی در واحدهای تجاری،اصول اخلاقی و کنترلهای داخلی
شرکت و آیین اخلاق حرفه ای،موضوعات اخلاقی در حسابداری
چارچوبی برای قضاوتهای اخلاقی،اصول اخلاقی و کنترلهای خارجی
بررسی لغات و اصطلاحات،انتقال الکترونیکی وجوه،تنخواه گردان
چک،چک برگشتی ( بی محل)،چک معوق،سپرده بین راهی،سند پرداخت
سیستم ثابت تنخواه گردان،صورتحساب بانکی،صورت مغایرت بانک
فصل یازدهم : بررسی انواع سیستم های پرداخت
بررسی اسناد مربوط به بدهی های پرداختنی،بدهی های جاری که مبلغ معلومی دارند
اسناد پرداختنی کوتاه مدت، سیستم سند پرداخت،مالیات و پیش دریافت درآمد
مالیات فروش پرداختنی،حصه ( سهم) جاری بدهی بلند مدت
هزینه های تعهدی ( معوق)،پیش دریافت درآمد(درآمدکسب نشده)
سپرده پرداختنی مشتریان،بدهی های جاری که باید برآورده شوند
ذخیره تضمین محصول،سایر بدهیهای جاری برآوردی،آشنایی با ذخائر
بدهی ها و دارایی های احتمالی،حسابداری حقوق و دستمزد
پرداخت ناخالص و خالص پرداختنی،کسورات حقوق و مزایا
کسورات اجباری حقوق و مزایا،سیستم حقوق و دستمزد،لیست حقوق و دستمزد
حساب بانکی مخصوص حقوق و دستمزد،چک های حقوق و دستمزد
کارت مجموع درآمد سالانه کارمند،مزایای شغلی بازنشستگی
کنترلهای داخلی بر حقوق و دستمزد،کنترل کارایی،کنترل پرداختهای حقوق و دستمزد
نحوه گزارشگری هزینه حقوق و بدهی ها،مفاهیم نظری گزارشگری مالی
هدف گزارشگری مالی، تنوع رویه ها و محدودیت های حسابداری
تنوع رویه های حسابداری در سطح بین المللی
محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
استانداردهای بین المللی حسابداری،مفروضات و ماهیت اصول پذیرفته شده حسابداری
فرض شخصیت،فرض تداوم فعالیت،فرض دوره زمانی،فرض واحد پولی ثابت
فصل دوازدهم : بررسی اصول حسابداری
آشنایی با مبحث اصل بهای تمام شده و اصل درآمد
اصل بهای تمام شده،اصل درآمد،اصل مقابله هزینه با درآمد( تطابق)
اصل افشاء،بررسی انواع تغییرات در حسابداری،تغییرات اصول حسابداری
بررسی مباحث مربوط به شراکت و ساختار شرکت ها و واحدهای تجاری
ویژگی های یک واحد تجاری تضامنی،نحوه تقسیم سود و زیان در شرکتها
تقسیم سود و زیان شرکت تضامنی،تقسیم سود و زیان به نسبت ثابت
تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه و خدمات شرکاء
ورود شریک جدید،خروج شریک، انواع حالت های خروج شرکاء از واحد تجاری
خروج با مبلغی بیشتر از ارزش دفتری سرمایه،تصفیه شرکت تضامنی
فصل سیزدهم : شرکت های سهامی
بررسی مشخصات و نحوه مالکیت شرکت های سهامی
بررسی انواع سهام و نحوه استفاده از آنها،سهام سرمایه،سهام عادی و ممتاز
نحوه انتشار سهام و کاربرد آنها،سهام با ارزش اسمی و بدون ارزش اسمی
انتشار سهام عادی به ارزش اسمی،تبدیل یک واحد تجاری به یک شرکت سهامی
سهام ممتاز مشارکتی و غیر مشارکتی،بررسی حقوق صاحبان سهام
انواع ارزش سهام،ارزش بازار،ارزش بازخرید،ارزش تصفیه،ارزش دفتری
حسابداری مالیات بر درآمد شرکت های سهامی
فصل چهاردهم : بررسی مباحث مربوط به انواع سود
آشنایی با انواع سود در سهام،بررسی سود انباشته و سود سهام
سود سهمی،بررسی دلایل سود سهمی،ثبت های لازم برای سود سهمی
انواع سهام و سودهای مربوط به آنها،تجزیه سهام،سود سهام و تجزیه سهام
بررسی سهام خزانه،فروش سهام خزانه، اندوخته ها و محدودیت های شرکت ها
ابطال سهام،محدودیت های سود انباشته،اندوخته های سود انباشته
تنوع در گزارشگری صاحبان سهام،صورت سود و زیان شرکت سهامی
فعالیت های عادی،بررسی صورتهای مالی و انواع حالات استفاده از آنها
مسؤلیت های تهیه صورتهای مالی سالانه، محتوای صورتهای مالی سالانه
بررسی صورت سود انباشته،مروری بر لغات و اصطلاحات
فصل پانزدهم : انواع اوراق و حسابداری بین المللی
بررسی انواع اوراق قرضه،ماهیت اوراق قرضه،انواع اوراق قرضه، قیمت ورقه قرضه
بررسی ارزش فعلی،سرمایه گذاری های سریع المعامله،حسابداری فعالیتهای بین المللی
ساختارهای اقتصادی و اثر آنها بر حسابداری بین المللی
ارزهای خارجی و نرخهای تبدیل آنها،استانداردهای بین المللی حسابداری
فصل شانزدهم : کارگاه عملی حسابداری
آشنایی با یک نرم افزار حسابداری
آشنایی با اطلاعات اولیه در سیستم های حسابداری کامپیوتری
بررسی امکانات نرم افزار حسابداری ،تعاریف اولیه در نرم افزار حسابداری
بررسی مباحث مربوط به دریافت و پرداخت،بررسی مباحث مربوط به خرید و فروش
بررسی مباحث مربوط به انواع گزارشات

ثبت نقد و بررسی

امتیاز و دیدگاه کاربران

از مجموع ۰ امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
خرید کالا
شناسه‌ی کالا
1465
۰
۰
ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید