• از زمانی که اولین بازی ویدئویی در سال 1958 ساخته شد، تا به حال بازی‌ها در سبک‌ها و شکل‌های مختلفی ظاهر شدند. بازی ها دیگر فقط در مورد تیر اندازی یا کشتن نیستند و ویژگی های خاص بسیاری به دنیای آن‌ها اضافه شده است. امروزه دیگر حتی ساده‌ترین موضوعات مانند فعالیت های روزانه ما، می‌تواند ایده اصلی یک بازی باشد. و همین گذشتن بازی‌ها از مرز سادگی و پیچیده شدن آن‌ها باعث شد تا ژانر‌های مختلف بازی‌های ویدئویی به وجود بیایند.

     

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید