آموزش Excel2013 اکسل بهکامان

هنوز نظری برای این کالا ثبت نشده است

خرید کالا
شناسه‌ی کالا
1462

ناموجود

معرفی

عنوان محصول : آموزش Excel2013 اکسل بهکامان

پلتفرم اجرایی : لپ تاپ و کامپیوتر

مدت زمان آموزش : 14 ساعت

سبک آموزش : اینتر اکتیو

به همراه نرم افزار

بررسی تخصصی


مباحث آموزشی :
فصل 1 )
محیط کاری Excel
قسمت های مختلف پنجره یExcel
جابجا کردن نوار ابزار دسترسی سریع
آشنایی با منوی File
سربرگ ها(Tabs)
کادر نام
نوار فرمول
معرفی صفحه کاری یا Worksheet
معرفی سلول، سطر و ستون
نوار وضعیت
دکمه ی Zoom
کار با پنجره ها و ابزارها
پنجره Clipboard
آشنایی با تب HOME، INSERT، PAGE LAYOUT، FORMULAS و ...
تغییر نما
آشنایی با Add-Ins
اضافه کردن ابزارها و دستورها به نوار ابزار دسترسی سریع
پنهان کردن نوار ابزار
پنهان کردن نوار فرمول
گسترش دادن نوار فرمول
کار با پنجره Help
دست یابی به پنجره ی تنظیمات Excel
کادر Excel Options
صفحه کاری (Worksheet) جدید
باز کردن صفحه ی کاری
ذخیره کردن فایل
بستن فایل صفحه گسترده
خروج از برنامه ی Excel
فصل 2 )
کار با صفحه کاری(Sheet)
سلول فعال
فعال کردن سلول
آدرس سلول
آدرس دهی کاربرگ و سلول
محدوده ی سلول ها
انتخاب تمامی سلول ها
انتخاب محدوده ای از سلول های ناپیوسته
انتخاب سلول ها با داده ی خاص
حرکت بین سلول ها
وارد کردن داده ها به سلول
ابزارهای Alignment
حرکت بین سلول ها با استفاده از صفحه کلید
کار با گستره ها
درج یک سطر
درج یک ستون
درج یک خانه یا گستره
پنهان کردن سطر
پنهان کردن ستون
ظاهر کردن سطر و ستون مخفی شده
ثابت کردن سطرها
ثابت کردن ستون
خارج کردن سطر و ستون از حالت ثابت شده
آشنایی با فرمول های Excel
آشنایی با فرمول ها
کار با فرمول های ریاضی
عملوند
عملگر
فرمول های محاسباتی
فرمول های مقایسه ای
اولویت عملگرها
نوشتن یک جمع ساده
آدرس دهی به گستره ی یک کاربرگِ دیگر در فرمول
آدرس دهی دستی
آدرس دهی به گستره ی یک کتاب کار دیگر در فرمول
تغییر فرمت داده ها
پنجره ی Format Cells
نشان دادن اعداد اعشاری در سلول
تعیین فرمت اعشاری برای عدد
افزایش و کاهش تعداد ارقام اعشار
استفاده از مقدار یک سلول در سلول های دیگر
استفاده از فرمت تعیین شده برای یک سلول، در سلول های دیگر
سفارشی کردن فرمت ها
نحوه کار با فرمت Scientific
نحوه کار با فرمت Custom
نحوه قرار دادن اعداد به صورت متوالی
تغییر فونت و سایز سلول ها
قرار دادن دنباله ای مرتب از اعداد
قرار دادن دنباله ای از اعداد منفی
دستور Series
نمادها(Symbols)
علائمی که توسط کلید Alt ایجاد می شوند.
استفاده از فرمول Char
کار با جدول Symbols
پنجره ی Symbols
فصل3 )
تغییر نام یک کاربرگ
تغییر مکان یک کاربرگ
حذف کاربرگ
خطوط شبکه ای
تغییر رنگ خطوط شبکه ای
حذف یا اضافه کردن خطوط شبکه ای
حذف و اضافه کردن عنوان های کاربرگ
تنظیم رنگ زبانه ی کاربرگ
تنظیم رنگ چند کاربرگ
پاک کردن رنگ یک زبانه
تنظیم زمینه ی کاربرگ
تنظیم تصویر زمینه ی کاربرگ
تنظیم رنگ زمینه ی کاربرگ
حذف زمینه کاربرگ
دو تکه کردن کاربرگ
تقسیم کاربرگ به دو تکه ی افقی
تقسیم کاربرگ به دو تکه ی عمودی
تقسیم کاربرگ به چهار تکه
فصل4 )
رسم شکل
رسم دایره یا مربع کامل
اضافه کردن متن به شکل
قرار دادن کلیپ آرت
درج تصاویر آنلاین دیگر
قرار دادن یک تصویر
حذف تصویر
کم کردن حجم عکس ها
قرار دادن یک تصویر WordArt
تغییر قالب بندی WordArt
تغییر جهت WordArt
قرار دادن یک SmartArt
اضافه کردن یک منحنی به SmartArt
تغییر شکل SmartArt
جابجایی ، تغییر اندازه و چرخش یک شکل گرافیکی
بریدن تصویر
بریدن تصویر با ضریب تناسب خاص
قالب بندی تصویر
اعمال سبک برای تصویر
اعمال جلوه برای تصویر
تعویض تصویر بعد از اعمال سبک
حذف قالب بندی
عدم نمایش preview
فصل5 )
Edit محتوای سلول
تغییر محتوای سلول
حذف محتوای سلول
روش کپی کردن محتویات سلول ها
Copyو Paste
کلیدهای میانبر
کپی محتوای یک سلول در دنباله ای از سلول ها
مثال: تبدیل فارنهایت به سلسیوس
اضافه کردن سلول ، سطر و ستون
کار با دستورات Find & Select و Sort
پیدا کردن و جایگزینی با استفاده از کادر Find & Replace
مرتب کردن سلول های یک ستون
مدیریت صفحات کاری (Sheet)
اضافه کردن صفحات کاری( Sheet)
تغییر جهت صفحه کاری
Hide یا پنهان کردن صفحات کاری
آشکار سازی صفحات کاری
تغییر دادن پهنای ستونها
Column Width
فرمان Auto Fit
ارتفاع سطرها
عرض و ارتفاع پیش فرض
سلول های مرجع ،نسبی،مطلق و ترکیبی
سلول مرجع
سلول مطلق
سلول ترکیبی
استفاده از مرجع ترکیبی برای ایجاد جدول ضرب
مثال : فشار گاز
کار با ابزار Merge
دستور Subscript(نوشتن اعداد بصورت اندیس)
مثال : محاسبه ی مقاومت
خطای تقسیم بر صفر
فصل6 )
چاپ
چاپ صفحه ی کاری
تنظیمات پنجره ی Print
کلید میانبر چاپ
چاپ کردن چند کتاب کار (Workbooks)
چاپ کردن چند صفحه ی کاری (Worksheets)
تنظیم ناحیه ی چاپ
تنظیم دو یا چند ناحیه ی چاپ
حذف ناحیه ی چاپ
تنظیم عناوین برای چاپ شدن در تمامی صفحات
تنظیم یک ستون به عنوان سر فصل در تمامی صفحات چاپ
مدیریت و تنظیمات صفحات چاپی
تنظیمات صفحه (Page Setup)
تنظیم حاشیه ها
تنظیم اندازه
تنظیم جهت
کادر Page Setup
سربرگ Page
سربرگ Margins
تنظیم کردن حاشیه های کاربرگ
Header and Footerسربرگ
کادر Header
سربرگ Sheet
استفاده از خط کش برای تنظیم حاشیه
تغییر جهت صفحه
قرار دادن خط انفصال
ایجاد سرصفحه و پاصفحه
المان های سرصفحه و پاصفحه
نشان دادن همه ی فرمول ها در صفحه
چاپ فرمول ها
فصل 7 )
آشنایی با توابع و اجزای آن
انواع تابع
معرفی اجزای یک فرمول
آرگومان
تابع بدون آرگومان، تابع یک آرگومانه ، دو آرگومانه و تابع با تعداد آرگومان متغیر
نکاتی که در آرگومان ها باید رعایت کرد
آرگومان شامل سلول و محدوده ای از سلول ها
آرگومان شامل یک مقدار ثابت
آرگومان شامل عبارت و تابع
توابع تو در تو
دسترسی به توابع از طریق زبانه ی FORMULAS
ورود توابع و استفاده از توابع مجموع و میانگین
پنجره ی Insert Function
ایجاد تابع SUM از طریق Insert Function
ایجاد تابع SUM از طریق آیکن ∑
ایجاد توابع دیگر ، از طریق آیکن ∑
نحوه کار با محاسبات توابع
تابع Average
تابع Count
تابع Min و Max
نتایج تابع در نوار وضعیت
استفاده از Insert Function برای محاسبه ی میانگین
توابع مثلثاتی
معرفی توابع مثلثاتی
معرفی درجه و رادیان
تبدیل درجه به رادیان
محاسبه یSin زاویه
محاسبه یCos زاویه
تبدیل رادیان به درجه
محاسبه ی ATAN و ATAN2
تبدیل فرمت ها در توابع مثلثاتی
توابع نمایی
معرفی توابع نمایی
EXP
LN
LOG10
LOG
تایپ تنها قسمتی از فرمول
گردکردن اعداد
گرد کردن اعداد توسط Format Cells
تابع ABS
تابع CEILING
نابع EVEN
تابع FLOOR
تابع INT
تابع ODD
تابع Round
تابع Round Down
تابع Round Up
تابع TRUNC
نکات بیشتر در مورد گرد کردن
توابع آرایه ای
تابع MMULT
یک مثال برای ضرب آرایه ها
آشنایی با چند تابع
تابع SQRT
تابع GCD
تابع LCM
تابع QUARTILE
تابع FACT
تابع RAND
تابع RANDBETWEEN
تابع MDETERM
چند تابع ریاضی دیگر
تابع MOD
تابع PRODUCT
توابع آماری (STDEVP,STDEV,MEDIAN)
توابع مالی معروف نظیر FV، IPMT، NPER و ...
آرگومان های توابع مالی
تابع (TIME)
تابع زمان
محاسبه ی اختلاف بین دنباله ای از دقایق
تبدیل دقیقه به روز
تبدیل روز به دقیقه
خطایابی
اطمینا از درست بودن گستره ی مرجع
اطمینان از درست بودن داده ها
اطمینان از درست بودن نحوی نگارش فرمول
اطمینان از درست بودن اولویت و محل عملگرها
آشنا شدن با برخی خطاهای فرمولی
خطای DIV/0
خطای #NAME
خطای #N/A
خطای #NULL!
خطای #NUM!
خطای#REF!
خطای #VALUE!
خطای Circular Reference ( ارجاع چرخشی)
فصل 8 )
تابع IF و توابع منطقی
معرفی تابع IF
پیاده سازی تابع IF با مثال
اجزای یک عبارت شرطی

عملگرهای مقایسه ای
پیاده سازی تابع IF با عملگرهای مقایسه ای
بررسی بیشتر با چند مثال
توابع منطقی
AND, OR, NOT
پیاده سازی تابع IF با توابع منطقی
مثال هایی برای توابع منطقی
کار با تابع IF
اختصاص نام به یک سلول
مثال هایی مختلف برای کار با تابع IF
فرمت Percentage
تعریف نام گستره
استفاده از متن کاربرگ برای تعریف نام گستره
تغییر نام گستره
حذف نام گستره
قفل کردن صفحه ی کاری
پنجره ی Protect Sheet
برداشتن قفل صفحه کاری
توابع جستجوگر جدول
انواع جداول : افقی و عمودی
توابع جدول عمودی VLookup
توابع جدول افقی HLookup
ایجاد جستجوگر عمودی از طریق کادر Insert Function
یک مثال کامل برای کاربرد توابع جستجوگر
کار با مقادیر True،False
تابع Match
تابع INDEX
مثال کاربردی
توابع Sum IF- Count IF
توابع Sum IF
توابع Count IF
ساخت اعداد تصادفی
Rand between
ثابت کردن مقادیر تصادفی تولید شده
فصل 9 )
معرفی انواع نمودار
ایجاد نمودار
کار با Insert Chart
تب FORMAT
تب DESIGN
گزینه ی Change Chart Type
ذخیره کردن بصورت الگو
دستور Switch Row Column
دستور Select Data
کادر Select Data Source
انتقال نمودار با استفاده از گزینه ی Move Chart
Chart Style
بخش Format
منوی Chart Elements
Legend
تغییر سایز Legend
دستور Shape Styles
دستور WordArt Styles
تغییر اندازه ی نمودار
دستور Chart Title
جابجایی ، اضافه کردن و ویرایش
گزینه های Chart Elements
دستور Format Selection
نکات مربوط به نمودارها
اضافه کردن یک Shape به نمودار
گزینه ی Add Chart Elements
گزینه ی Chart Titles
گزینه ی Axis Titles
گزینه ی Legend
Data Labels
ویرایش برچسب ها
تبدیل اعداد به میلیون
Gridlines
نشان دادن دیواره ها(Walls)
آنالیز داده ها
Trendline
انواع Trendline
پیاده سازی یک نمودار از ابتدا تا انتها و تنظیم گزینه های آن
گزینه ی Lines
نمودار ناحیه ای
کپی کردن نمودار
فصل 10)
تنظیم ضوابط اعتبارسنجی داده ها
تنظیم سفارشی پنجره ی خطا
حذف ضوابط اعتبارسنجی
خلاصه کردن داده ها با استفاده از جمع های جزئی
تحلیل داده ها با استفاده از سناریوها
ایجاد یک سناریو
نکات مربوط به سناریوها
شرح سناریو
نمایش سناریو
ویرایش سناریو
حذف سناریو
فراخوانی بسته ی ابزاری تحلیلی Excel
استفاده از ابزارهای آماری
کاربرد توابع
مسائل فیزیکی- مدلسازی
محاسبه ی ارتفاع گوی بعد از پرش
کار با ریشه های معادلات غیر خطی
نحوه کار با Goal Seek
پیدا کردن ریشه های معادله درجه 2
حل معادله غیر جبری
تحلیل معادله ی غیر جبری با روش Goal Seek
معرفی روش Solver
دست یابی به Solver
تنظیمات پنجره Solver Parameters
تنظیم قسمت های مختلف Solver با استفاده از Solver Options
حل چند نمونه مثال
پیدا کردن ریشه های معادله درجه 3
بدست آوردن ریشه ها با روش Solver
ریشه های معادله ی درجه 3 با تعیین شرط (دستور Add Constraint)
محاسبه انتگرال تابع
روش محاسبه ی مقدار تقریبی ، میزان دقیق و میزان خطا
فصل 11)
افزودن توضیح به یک خانه
اضافه کردن توضیح
مشاهده ی یک توضیح
ویرایش و حذف توضیح
ویرایش نام کاربری
حفاظت از داده های یک کاربرگ
حفاظت از داده ها
مجوز ویرایش برخی خانه ها در حالت حفاظت شده
درخواست رمز عبور برای ویرایش سلول ها
حفاظت از ساختار یک کتاب کار
حفاظت کتاب کار
حذف حالت حفاظت از کتاب کار
به اشتراک گذاری یک کتاب کار با دیگران
اشتراک گذاری
مشاهده ی کاربران در حال استفاده از کتاب کار
اسکای درایو (Sky Drive)
ساختن اسکای درایو
ذخیره ی یک کتاب کار در اسکای درایو
باز کردن کتاب کار ذخیره شده در اسکای درایو
ارسال یک کتاب کار به شکل ضمیمه ی ایمیل
ارسال کتاب کار از طریق ایمیل
محدودیت های فرستادن فایل ضمیمه
فرستادن کتاب کار با نسخه ی Pdf
ذخیره ی داده های Excel بصورت یک صفحه ی وب
ذخیره بصورت صفحه ی وب
انتشار مجدد خودکار
سازگار کردن کتاب کار با نسخه های قدیمی Excel
نکات مربوط به سازگار کردن نسخه های مختلف

ثبت نقد و بررسی

امتیاز و دیدگاه کاربران

از مجموع ۰ امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
خرید کالا
شناسه‌ی کالا
1462
۰
۰
ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید